Vuokrausehdot

Varavaraston yleiset vuokraehdot:

1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää 500kg/m2. Räjähteiden, helposti syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys varaston käytävillä ja muissa tiloissa on ehdottomasti kielletty.

2. Lämmitys ja sähkö: Lämmitys ja yleisvalaistus kuuluvat vuokraan. Vuokralaisen mahdolliset muut energiankulutukset on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen.

3. Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisten varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa varastoimiensa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta. Vuokralaisen pitää lukita varastokaappi riippulukolla, muussa tapauksessa vuokranantaja lukitsee ja perii toimenpiteestä aiheutuneet kulut.
Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty!
Vuokralaisella ei ole oikeutta päästää ulkopuolisia varastotilaan. Kaikenlainen kuvaaminen varastotiloissa on kielletty ilman erillistä sopimusta tilan omistajien, Helsingin Varavarasto Oy:n kanssa.

4. Varastotila: Rakenteiden muutostyöt on kielletty vuokralaisen toimesta. Varasto on sopimuksen päätyttyä luovutettava samassa kunnossa, kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyjä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntiensä yhteydessä pääoven sulkemisesti huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla. Vuokranantajalla on oikeus osoittaa vaihdettavaksi uusi vastaavanlainen varastotila.

5. Määräaikainen vuokrasopimus: Päättyy sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston, poistaa ovesta lukon ja palauttaa ulko-oven avainkortin sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi.

6. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus: Jatkuu aina kuukauden kerrallaan yhden kuukauden molemmanpuolisella irtisanomisajalla. Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5 mukaiset luovutustoimenpiteet.

Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, ellei toisin ole sovittu. Jos sopimus sanotaan irti esimerkiksi 10. kesäkuuta, sopimus päättyy heinäkuun lopussa.Vuokra-aikaa voidaan kuitenkin jatkaa sopimuksella, vähintäin aina kuukauden kerrallaan.

7. Vuokran maksu: Vuokralainen saa avainkortin ja tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen ja maksettuaan ensimmäisen kuukauden vuokran, vuokravakuuden ja avainkorttipantin. Vuokra maksetaan kerran kuussa vuokranantajan osoittamalle tilille.

Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä on vuokranantajalla oikeus:

-irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi

-periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille

-realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla, (esimerkiksi julkisessa huutokaupassa) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat.

-käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Yli jäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä.

Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat.

Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

8. Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Avainkortin luovutus kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta on ehdottomasti kielletty.